Art Notes-Image Theory

Teoria Imaginii       Șnel Costel


INTODUCERE

1.Imaginea?...Despre ce e vorba?

Importanța imaginii e dată de faptul că 90% din informația receptată de om e de natură vizuală.
Imaginea are multe accepțiuni terminologice (pe care le vom detaila) dar pentru
introducere să ne raportăm la o singură definiție/concept:imaginea receptată static încadrată și delimitată de exterior într-o formă oarecare.

Abordarea imaginii ca obiect de analiză și cunoaștere este extrem de vastă.Capitole întregi care țin de
imagine sunt pe deplin teoretizate și clarificate spre exemplu abordarea geometrică în plan bidimensional
perspectva,topologia,culoarea,caracteristici materiale ale unei suprafețe din punct de vedere al imaginii,etc.
Deci imaginea a fost abordată în diferite aspecte și din anumite puncte de vedere care au dus la o
cunoaștere vastă aplicabilă în tehnologia care ne înconjoară.
Există o singură abordare pură pentru imagine care cuprinde:principii,concepte,legi,teoreme,termeni,relații,
deci în final multă matematică și ecuații.
Aici ne vom ocupa,parțial,într-o suită de articole, de ceea ce intersectează imginea ca concept de domeniul artistic.